Do góry

ISSA Polska

Celem "ISSA Polska - Stowarzyszenia do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych" jest krzewienie wiedzy na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie zasad i praktyk, które zapewniają poufność, integralność, niezaprzeczalność i dostępność zasobów informacyjnych, a także promowanie i rozwój swoich członków poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych związanych z ochroną systemów informacyjnych, a w szczególności poprzez:

  • dostarczanie wiedzy związanej z tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • edukację i promowanie standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • opiniowanie wydarzeń i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych
  • propagowanie potrzeby bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

Poprzez swoje członkostwo w stowarzyszeniu ISSA firma UpGreat wspiera aktywnie jego cele statutowe oraz rozwija własne kompetencje w dziedzinie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 

Nasze referencje