Do góry

Zarządzanie infrastrukturą

Struktura i zależności występujące w nowoczesnym środowisku informatycznym powodują, że ilość zadań stojących przed administratorami na ogół znacznie przekracza możliwości zespołu IT. Dziesiątki serwerów fizycznych i wirtualnych, urządzenia sieciowe, pamięci masowe, zarządzanie kopiami zapasowymi, dziesiątki aplikacji to środowisko codziennej pracy ludzi odpowiedzialnych za system IT. Infrastruktura informatyczna jest jednym z ważnych elementów umożliwiających realizację podstawowych procesów biznesowych, natomiast awarie infrastruktury zagrażają ciągłości biznesowej przedsiębiorstwa.

Biblioteka ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór dobrych praktyk zarządzania systemami IT uznawany za standard w wielu firmach. W opublikowanej w 2007 roku wersji 3 ITIL składa się z 5 działów:

  • Strategia (strategy),
  • Projekt (design),
  • Przekazanie (transition),
  • Eksploatacja (operation),
  • Ustawiczne doskonalenie (continual improvement).

W ramach powyższych opracowań realizowane są następujące procesy:

  • SLM – zarządzanie poziomem usług,
  • SKMS – zarządzanie wiedzą o usługach,
  • ISM – zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  • CMS/CMDB – system zarządzania konfiguracją.

Jak widać zapewnienie zgodności ze standardami ITIL wymaga przestrzegania procedur i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Wskazane jest w związku z tym, aby narzędzia wspomagające zarządzanie IT również były zgodne z zasadami ITIL. Stosowanie się do standardu podnosi jakość obsługi użytkowników, wspiera ciągłość pracy przedsiębiorstwa oraz pozwala na późniejszą analizę funkcjonowania działu informatyki.

Niezależnie od wsparcia dla ITIL ważne jest również by wykorzystywane oprogramowanie dobrze integrowało się ze współczesnymi złożonymi systemami informatycznymi, w których współegzystują zasoby fizyczne i wirtualne, występuje wiele systemów operacyjnych, sieci lokalne i rozległe, rozproszone zasoby datacenter, oraz wiele innych.

W ramach naszej współpracy z Klientami wdrażamy różnorodne systemy zarządzania infrastrukturą informatyczną – od darmowych rozwiązań open-source (np. OTRS) do odpłatnych systemów zarządzania firm Cisco, Microsoft, vmware. Warto dodać, że w wielu przypadkach w ramach realizacji naszych umów serwisowych korzystamy z uprzednio wdrożonych systemów.

Nasze referencje