Do góry

Raportowanie

Dobre praktyki zdefiniowane m.in. w bibliotekach ITIL wymagają by świadczone przez IT dla biznesu usługi i ich parametry były ściśle określone w umowach SLA. Aby weryfikować jakość obsługi zdefiniować więc należy mierzalne wartości, których raportowanie dostarczać będzie informacji na temat poziomu świadczonych usług i ewentualnych słabych stron.
Stosowane przez nasz dział helpdesku rozwiązania pozwalając generować m.in. raporty na temat:

  • czasów reakcji na zgłoszenie
  • czasów obsługi zgłoszenia
  • najczęściej pojawiających się zgłoszeń
  • najbardziej czasochłonnych zgłoszeń
  • całości czasu poświęconego na obsługę
  • ilości zgłoszeń w dowolnym przedziale czasowym
  • ilości zgłoszeń od danej osoby/działu/organizacji

 

 

Nasze referencje