Do góry

Security Operations Center

BEZ LICENCJI, WDROŻEŃ I UKRYTYCH KOSZTÓW

Security Operations Center (SOC) to usługa kompleksowej ochrony środowiska IT przed współczesnymi zagrożeniami w popularnym modelu SaaS (Security as a Service). SOC gwarantuje minimalizację kosztów dzięki dostarczeniu gotowych do użytkowania narzędzi dostępnych dla klienta z poziomu przeglądarki internetowej, a zlokalizowanych w chmurze soc.upgreat. Klienci nie ponoszą kosztów wdrożenia, utrzymania, aktualizacji i administracji infrastrukturą bezpieczeństwa. Jedyne opłaty, które ponoszą Klienci wynikają z liczby chronionych systemów w ujęciu miesięcznym, co pozwala na dodatkowe oszczędności w przypadku zmieniającej się często liczby pracowników lub zakresu wykorzystywanych funkcji ochronnych.

Usługa SOC nie wymaga zakupu licencji oraz wsparcia dla nich i jest dostępna natychmiast bez potrzeby realizacji skomplikowanego i czasochłonnego wdrożenia.

W skład usługi Security Operations Center wchodzą następujące elementy:

  • Ochrona antywirusowa stacji końcowych z wbudowanymi, opcjonalnymi funkcjami zdalnego dostępu, backupu, skanowania podatności, aktualizacji oprogramowania, administracji i monitoringu w cenie już od 5 zł netto za stację na miesiąc. W ramach usługi dostępna jest również całkowicie darmowa funkcjonalność inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania.
  • Audytowanie i opracowywanie polityk bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności i innych aktów prawnych.
  • Ochrona antywirusowa i antyspamowa poczty elektronicznej z opcją archiwizacji w bezkonkurencyjnej na rynku polskim cenie. W ramach usługi SOC możemy zapewnić obniżenie aktualnych kosztów związanych z tym zakresem ochrony nawet o 50%.
  • Szkolenia kadry w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony przed atakami socjotechnicznymi i innymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców.
  • Filtrowanie ruchu www oraz innych usług na podstawie kategorii oraz baz reputacji. Blokowanie ruchu wymienianego z zainfekowanymi stacjami i serwerami jest niezależne od stosowanego protokołu, portów oraz technik maskowania i szyfrowania. W naszym rozwiązaniu nie jest konieczne konfigurowanie serwerów proxy w przeglądarkach.
  • Ochrona infrastruktury sieciowej przez dzierżawę systemów IDS i SIEM wraz z opieką certyfikowanych administratorów. Klient nie ponosi kosztów drogich szkoleń i wdrożeń, co daje możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie.
  • Ochrona prywatnych i służbowych urządzeń mobilnych z funkcją lokalizacji (urządzenia służbowe) oraz zdalnego blokowania i kasowania danych.
  • Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej i systemów webowych, próby socjotechniczne, skanowanie podatności, raportowanie i analiza ryzyka.
  • Monitoring infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz krytycznych usług z opcją powiadamiania o wykrytych problemach.
  • Pełnienie funkcji ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) oraz security officera.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

Nasze referencje