Do góry

Współpraca i umowy serwisowe

Nasza wizja współpracy to długoletnia relacja zapewniająca Klientowi rozwój systemów IT stosownie do potrzeb działów biznesowych oraz utrzymanie ciągłości pracy procesów w firmie poprzez gwarancję nieprzerwanego działania kluczowych aplikacji. Drogą do osiągnięcia tych celów są umowy serwisowe. Ich działanie charakteryzujemy poprzez następujące wspólnie uzgodnione parametry:

Gotowość serwisowa - Gotowość do rozpoczęcia obsługi zgłoszenia / incydentu. W zależności od potrzeb obsługujemy Klientów nawet przez całą dobę przez 365 dni w roku. Zgłoszenia mogą być realizowane za pośrednictwem aplikacji helpdeskowej, mailem lub telefonicznie.

Czas reakcji na zgłoszenie - Gwarantowany, maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii zależny od klasy zgłoszenia – np. 2 godziny zegarowe.

Gwarantowany czas przywrócenia dostępności usług - Po spełnieniu określonych warunków technicznych i wdrożeniu rozwiązań niezawodnościowych możliwa jest gwarancja czasu przywrócenia dostępności określonych usług ważnych dla przedsiębiorstwa / organizacji.

Czynności rutynowe - Skatalogowane czynności administracyjne i utrzymaniowe realizowane wg listy kontrolnej. Mogą to być czynności techniczne lub np. kompleksowa realizacja standardowych, skatalogowanych usług jak na przykład przyjęcie nowego pracownika lub zmiana zakresu uprawnień.

Obsługa awarii - Obsługa zdarzeń kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa / organizacji zgodnie z zaplanowanymi scenariuszami.

Wsparcie użytkowników - Obsługa zgłoszeń użytkowników lub doradztwo telefoniczne.

 

Nasze referencje