Problem z dostępem do interejsu www macierzy HP MSA P2000

W macierzach MSA P2000 firmy HP sporadycznie pojawia się problem z dostępem do interfejsu kontrolera z poziomu przeglądarki WWW. Rozwiązanie tego problemu jest na szczęście dosyć proste i nie wymaga przerwy w dostępie do macierzy. Należy zalogować się za pomocą klienta ssh lub kabla konsolowego do jednego z kontrolerów macierzy i zrestartować go za pomocą poniższego polecenia:

restart mc [a|b|both]

wybierając odpowiednio kontroler a, b lub oba (both). Należy zachować pewną ostrożność, gdyż podobne polecenie:

restart sc [a|b|both]

powoduje już restart całego storage contollera, a nie tylko management controllera, jak w pierwszym przypadku.