Upgreat

Sieci LAN

Sieć lokalna (LAN – Local Area Network) jest podstawowym środowiskiem pracy użytkowników w zastosowaniach biznesowych. W obszarze jednej lokalizacji powinna zapewnić sprawny i nieprzerwany dostęp stacji roboczych, terminali i innych urządzeń do zasobów i usług sieciowych, a także umożliwić wydajną komunikację w ramach datacenter. Sieć lokalna musi być wydajna i skalowalna, odporna na awarie, oraz zapewniać ochronę danych przez nią przesyłanych przed niepowołanym dostępem.

Projektowanie sieci LAN

Sieć lokalna musi przede wszystkim spełniać wymagania funkcjonalne wynikające z potrzeb użytkowników biznesowych takich jak wykorzystanie określonych aplikacji, transmisja głosu i obrazu, transfer plików, działanie baz danych.

Zadaniem projektanta jest również zapewnienie wymaganego poziomu dyspozycyjności i integralności sieci przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń budżetowych. Na ogół wymagania niezawodnościowe wynikają z analizy wpływu poszczególnych elementów systemu IT na realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie (BIA – Business Impact Analisys) oraz porównania kosztów wdrożenia z biznesowymi kosztami ewentualnej awarii. W zasadzie analiza BIA powinna być stosowana do wszystkich elementów systemu IT w przedsiębiorstwie. Sieć lokalna powinna być odporna zarówno na zagrożenia pasywne np. powódź, pożar, awaria sprzętu oraz aktywne czyli wynikające ze świadomego działania człowieka mającego na celu zniszczenie lub spowodowanie awarii np. terroryzm, wirusy i ataki.

Profesjonalna budowa sieci LAN w obrębie datacenter

Odrębnym obszarem jest budowa sieci LAN w obrębie datacenter. Wdrażamy hierarchiczną infrastrukturę opartą o przełączniki top-of-the-rack oraz end-of-the-row agregujące zarówno ruch sieciowy jak też związany z pamięciami masowymi. Nasi Klienci dzięki temu uzyskują prostą, niezawodną i wydajną strukturę integrującą protokoły IP, FCIP (Fibre Channel over IP), FCoE (Fibre Channel over Ethernet). Ponieważ znakomita większość przedsiębiorstw posiada dużą ilość zwirtualizowanych serwerów, również sieci LAN migrują do warstwy wirtualnej. Przykładami takich rozwiązań są dojrzałe konstrukcje przełączników wirtualnych takie jak Cisco Nexus czy dostępne od niedawna rozwiązania vmware NSX.

Nasze instalacje wykorzystują rozmaite technologie dostępne w poszczególnych warstwach sieciowych: okablowanie miedziane i światłowodowe, standardy Ethernet, protokoły z rodziny IP oraz wszelkie wyższe warstwy modelu OSI. W naszych sieciach występują przełączniki warstwy drugiej i trzeciej, routery, ściany ogniowe (Firewall) działające jednocześnie na kilku warstwach sieciowych (Next Generation Firewall) oraz sondy IDS/IPS. Jesteśmy dzięki temu w stanie budować sieci wydajne, odporne na awarie oraz bezpieczne. Każdorazowo nasze projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów – biznesowych, funkcjonalnych i finansowych.

Lokalna się LAN w firmie

Technologie sieciowe są jednymi z najszybciej rozwijających się obszarze IT. Jest to spowodowane rosnącymi wymaganiami ze strony użytkowników i biznesu. Nieustannie pojawiają się nowe wyzwania dla służb IT: rozwiązania chmurowe, big-data, wirtualizacja, tunelowanie protokołów (np. FC over IP), kompresja i szyfrowanie danych (np. end-to-end encryption) i wiele innych. My potrafimy przeprowadzić naszych Klientów przez meandry skomplikowanych wyborów i pomagamy im wybrać optymalne rozwiązania.