Upgreat

Zapobieganie wyciekom

Kradzież lub przypadkowy wyciek danych za pośrednictwem technologii teleinformatycznych może narazić organizację na odpowiedzialność cywilną, karną lub innego rodzaju przykre konsekwencje prowadzące do utraty dobrego wizerunku i realnych strat finansowych. Aby zapobiec tego typu sytuacjom oferujemy Państwu swoją pomoc we wdrażaniu rozwiązań typu DLP (Data Loss Prevention). Systemy tego typu pomagają chronić poufne i krytyczne dla firmy dane poprzez:

  • wykrywanie danych wrażliwych w ruchu sieciowym w sposób podobny jak systemy wykrywania włamań lub w plikach zapisywanych na nośniki zewnętrznych w sposób podobny do programów antywirusowych;
  • klasyfikację i przypisanie wag plikom w lokalnym systemie na podstawie zawartości danych wrażliwych, a następnie kontrolowanie przesyłania tych plików przez sieć lub zapisywania ich na nośniki zewnętrzne,
  • blokowanie zapisu na nośniki zewnętrzne,
  • transparentne szyfrowanie i deszyfrowanie wrażliwych dokumentów tak, by nigdy nie opuszczały one organizacji w formie niezaszyfrowanej, zaś wewnątrz niej były czytelne tylko dla osób uprawnionych (systemy zarządzania prawami do informacji – IRM).