Upgreat

Bezpieczeństwo fizyczne

Najlepsze nawet zabezpieczenia na poziomie sieci, systemów, serwerów i stacji roboczych mogą okazać się niewystarczające, jeżeli do elementów naszej infrastruktury teleinformatycznej dostęp mogą mieć niepowołane i nieautoryzowane osoby. Zacytować tutaj można popularne powiedzenie z dziedziny bezpieczeństwa: „jeżeli ktoś miał fizyczny dostęp do twojego systemu, to nie jest to już twój system”. Odpowiednie zabezpieczenie urządzeń jak i okablowania powinno więc stanowić jedną z wielu warstw ochrony. Aby pomóc Państwu w odpowiednim zabezpieczeniu elementów swojej infrastruktury przed niepowołanym dostępem oferujemy usługi z zakresu:

  • Instalacji systemów kontroli dostępu
  • Instalacji systemów monitoringu i telewizji przemysłowej (CCTV)
  • Instalacji zabezpieczonych przed niepowołanym dostępem szaf, rozdzielni i korytarzy kablowych