Upgreat

Bezpieczeństwo Systemów IT

W dzisiejszych czasach i w bieżącej sytuacji geopolitycznej zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego zasobów przedsiębiorstw i organizacji jest szczególnie ważne. Należy zagwarantować bezpieczeństwo danych firmowych, poufnych danych pracowników oraz Klientów. Kluczowe procesy w przedsiębiorstwie, produkcja, sprzedaż, logistyka oraz aplikacje muszą funkcjonować bez przeszkód i być odporne na cyberataki.

Zagrożenia ze strony hakerów, malware oraz rozmaitych botów są całkiem realne. Dlatego pielęgnacja systemów IT, stosowanie dobrych praktyk i okresowe przeglądy w zakresie bezpieczeństwa informatycznego muszą stać się rutynowymi działaniami administracyjnymi, odpowiednio zaplanowanymi i wykonywanymi regularnie.

Audyty bezpieczeństwa

Wielopoziomowe sprawdzenie systemu IT na poziomie technicznym i organizacyjnym pod kątem podatności na zagrożenia.

Testy penetracyjne

Szczegółowe badania odporności elementów infrastruktury, aplikacji oraz organizacji na ataki ze strony hakerów i malware.

Polityki bezpieczeństwa

Procesy oraz odpowiednie procedury i dokumenty zapewniające bezpieczeństwo danych i ciągłość biznesową firmy.

Bezpieczeństwo sieci i treści

Bezpieczeństwo danych podczas ich przesyłania oraz zabezpieczenie dostępu do nich, a także ochrona przed atakami utrudniającymi pracę sieci.

Bezpieczeństwo punktów końcowych

Ochrona urządzeń końcowych takich jak komputery, notebooki i smartfony przed malware i atakami.

Zapobieganie wyciekom

Kradzież lub wyciek danych może zagrozić funkcjonowaniu firmy, jej reputacji oraz narazić na odpowiedzialność prawną.

Zarządzanie ryzykiem

Harmonijne powiazanie zagrożeń, prawdopodobieństw ich wystąpienia ze budżetami i stosowanymi rozwiązaniami zabezpieczeń.

Bezpieczeństwo fizyczne

Zabezpieczenie zasobów IT również na poziomie fizycznym poprzez zastosowanie systemów kontroli dostępu, odpowiednich pomieszczeń i innych rozwiązań.