Upgreat

Zarządzanie ryzykiem

Aby właściwie dbać o bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej i firmy konieczne jest odpowiednie poznanie i audytowanie stosowanych rozwiązań pod kątem problemów, które mogą spowodować przerwę w ich pracy. Każdy z systemów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na procesy biznesowe firmy powinien być zinwentaryzowany a zagrożenia mogące wpłynąć na jego stabilność nazwane i oszacowane pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Dla każdego z możliwych zagrożeń konieczne jest też oszacowanie ewentualnych kosztów, które poniesie firma w wypadku ich zaistnienia. Aby pomóc Państwu w definiowaniu, analizie i minimalizacji istniejących zagrożeń firma nasza oferuje następujące usługi

  • Opracowanie analizy BIA (Business Impact Analysis) mającej na celu zdefiniowanie i ocenę wpływu poszczególnych zagrożeń na operacje biznesowe
  • Opracowanie planów i procedur zachowania ciągłości działania
  • Opracowanie procedur DR (Disaster Recovery) mających na celu przywrócić prawidłowe funkcjonowanie procesów biznesowych na wypadek zaistnienia krytycznych zdarzeń (powódź, pożar, kradzież elementów infrastruktury itp.)
  • Opracowanie dostosowanych do firmy polityk bezpieczeństwa i regulaminów