Upgreat

Usługi

System informatyczny dla małej i średniej firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa do efektywnej realizacji swoich celów biznesowych potrzebują złożonych rozwiązań wspierających sprzedaż, produkcję, logistykę i wielokanałową komunikację z Klientami. Wykorzystywane rozwiązania muszą być niezawodne, bezpieczne i atrakcyjne cenowo. Dodatkowo Klientom zależy by ich systemy były dostępne od razu, były elastyczne i rosły wraz z nimi, oraz by były efektywnie wykorzystywane to jest by pracownicy potrafili je używać. To jest możliwe z nami!

Platforma dla aplikacji - środowisko hybrydowe - lokalne i w chmurze

Firmy zainteresowane są sprawnym, nieprzerwanym i szybkim działaniem posiadanych aplikacji - tylko to dzisiaj umożliwia realizację procesów biznesowych. Dostarczamy i konfigurujemy platformy, które na to pozwalają. Dobieramy odpowiednie elementy sprzętu komputerowego oraz usługi chmurowe aby zbalansować funkcjonalności, wygodę użytkowania i koszty.

Praca w firmie, w domu, w podróży

Niedawna pandemia przekonała pracowników i pracodawców do elastycznych form zatrudnienia i współpracy. Nie ma znaczenia gdzie użytkownicy wykonują swoje obowiązki - ważna jest sprawność i wygoda. Ten sam pulpit i te same aplikacje dostępne są z dowolnego miejsca.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

W czasach zagrożeń dane i aplikacje muszą być szczególnie chronione przed atakami, wyciekiem informacji oraz utratą cennych danych. Dostarczamy rozwiązania, które chronią sieć firmową, komputery i smartfony użytkowników zdalnych oraz gwarantują wykonywanie bezpiecznych kopii zapasowych.