Upgreat

Usługi

Migracje do Microsoft 365

Usługa Microsoft 365 stała się popularna wśród naszych Klientów z uwagi na kompletność środowiska współpracy, elastyczność, szybkość wdrożenia i uzyskania korzyści biznesowych oraz bezpieczeństwo danych.

Oferujemy usługę migracji większości systemów poczty elektronicznej do środowiska Microsoft 365. W ramach usługi oferujemy:

  • wstępny audyt źródłowego środowiska poczty elektronicznej,
  • zdefiniowanie, w razie potrzeby, wymagań Klienta w zakresie konfiguracji środowiska Microsoft 365,
  • doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań i subskrypcji Microsoft 365,
  • przygotowanie planu działań gwarantującego bezprzerwową pracę użytkowników,
  • konfigurację i wdrożenie środowiska Microsoft 365,
  • szkolenia dla grupy pilotażowej oraz pozostałych użytkowników,
  • migrację dla grupy pilotażowej i pozostałych użytkowników,
  • opiekę powdrożeniową.

W przypadku zainteresowania ze strony Klienta oferujemy stałe wsparcie oraz współpracę przy dalszym rozwoju środowiska chmurowego.