Upgreat

Sieci WAN

Duże przedsiębiorstwa posiadające wiele oddziałów lub sieci sklepów muszą zapewnić komunikację między swoimi lokalizacjami w celu zapewnienia współpracy użytkowników w różnych miejscach. Potrzeby te obejmują nie tylko transmisję danych ale również przesyłanie głosu i obrazu. Sieci WAN (Wide Area Network) umożliwiają łączenie oddziałowych sieci LAN w jeden organizm.

Projektowanie, budowa i konfiguracja rozległej sieci komputerowej WAN dla firm

Pomimo, że we współczesnych rozwiązaniach pozornie zaciera się granica pomiędzy sieciami LAN i WAN, nadal istotnym wyróżnikiem sieci WAN jest konieczność korzystania z usług operatorów telekomunikacyjnych. Budowa sieci rozległej nie jest zadaniem łatwym, ponieważ w różnych lokalizacjach nie zawsze są dostępne wymagane usługi sieciowe. Może się także zdarzyć, że nie są dostępne żadne łącza stałe – wtedy jedyną możliwością jest wykorzystanie drogich łączy satelitarnych, radiolinii lub użycie rozwiązań bezprzewodowych operatorów sieci komórkowych. Ten ostatni rodzaj łączności zyskuje ostatnio na popularności z powodu wysokiej wydajności (dla standardu LTE downlink 300 Mb/s, uplink 50 Mb/s), dostępności w wielu obszarach oraz łatwości uzyskania dostępu do usługi. Usługi komórkowe są idealne do budowy łącz zapasowych, pozwalają na tworzenie łączności dla sezonowych i mobilnych lokalizacji.

Ponieważ ilość i zakres usług sieciowych wymaganych w sieciach WAN stale się poszerza prawdziwym wyzwaniem są:

  • zapewnienie odpowiednio wydajnych łącz,
  • ograniczenie kosztów utrzymania.

W obu przypadkach mamy duże doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń – począwszy od sieci kilku oddziałowych, kończąc na bardzo dużych projektach obejmujących ponad 1000 lokalizacji. Zapewniamy dobór odpowiednich usług dostępnych u operatorów, zarządzanie kontaktami z firmami operatorskimi, optymalizację kosztów utrzymania sieci.

Systemy telefonii IP w sieciach WAN

Coraz częściej w sieciach WAN wykorzystywane są systemy telefonii IP, organizowane są wideokonferencje oraz spotkania elektroniczne. Obecność nowych usług wymusza wprowadzenie dużo wyższych wymagań związanych z wydajnością łącz telekomunikacyjnych. Integracja różnych usług w jednej sieci narzuca też konieczność zastosowania mechanizmów priorytetyzacji ruchu sieciowego (QoS – Quality of Service). Możliwe jest precyzyjne sterowanie szybkością transmisji dla różnych protokołów oraz nawet dla różnych aplikacji. Systemy poczty elektronicznej nie wymagają tak dużych przepływności i małych opóźnień jak transmisja głosu i obrazu. Możemy także precyzyjnie dopasować odpowiednie parametry transmisji w sieci WAN dla połączeń terminalowych, systemów ERP, systemów telemetrycznych.

Wdrażanie VPN

Wdrażamy również rozwiązania oparte o szyfrowane kanały w publicznej sieci Internet (VPN – Virtual Private Network) nawet dla zastosowań ze względów bezpieczeństwa zarezerwowanych do tej pory dla łączy dedykowanych. Nowe technologie szyfrowania wspomagane sprzętowo są wydajne, bezpieczne oraz efektywne kosztowo ze względu na wielokrotnie niższe koszty łącz dostępowych do sieci Internet od łączy dedykowanych. Połączenia VPN mogą mieć charakter ciągły (np. pomiędzy oddziałami) lub być zestawiane na żądanie (np. przez pracowników zdalnych).