Upgreat

Integracja danych i rozwiązania Business Intelligence

Wyzwanie – Wiedza jest kluczem do sukcesu. Dlatego tak ważne jest, aby była pełna i zawierała dane ze wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa. Stale narastająca liczba danych sprawia, że typowe transakcyjne systemy informatyczne nie wystarczają by dokonać globalnej analizy, obejmującej wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Dokładna analiza stanu firmy jest podstawą do oceny jej rentowności. Aby osiągnąć zysk, menedżerowie muszą podejmować trafne decyzje często na podstawie niepełnych danych. Poza tym współczesne systemy transakcyjne (OLTP – Online Transaction Processing) nie są optymalizowane pod kątem przeprowadzenia analiz, dlatego tworzenie wieloaspektowych statystyk może spowolnić działanie systemów produkcyjnych.

Logicznym rozwiązaniem może być wydzielenie osobnego systemu do prowadzenia bieżącej działalności i osobnego systemu do przeprowadzania analiz. Współczesne systemy muszą być bardzo elastyczne, by móc zintegrować się z innymi aplikacjami działającymi w przedsiębiorstwie. Analitycy potrzebują narzędzia, który będzie zawierać wszystkie potrzebne funkcje, a jednocześnie samo będzie potrafić prognozować na podstawie dostarczonych mu informacji. Dodatkowo wyniki prac analityka powinny raportowane w przejrzysty dla użytkowników sposób.
Tego typu systemy określa się mianem „Inteligencji Biznesowej” (ang. Business Intelligence), a liczba ich zastosowań stale rośnie. Firma Microsoft już od wielu lat w ramach swojego sztandarowego systemu bazodanowego (Microsoft SQL Server) udostępnia również moduły BI pozwalające na integrację danych, ich wielowymiarową analizę, a także przejrzyste raportowanie.

Integracja – Środowiska informacyjne naszych Klientów obfitują w dziesiątki aplikacji i baz danych, tysiące dokumentów oraz dziesiątki tysięcy plików i folderów. Dane te są najczęściej w jakiś sposób powiązane między sobą, chociaż wykorzystywane są przez aplikacje różnych producentów, wykonane w różnych technologiach, w różnym czasie. Dzięki wbudowanemu w MS SQL Server modułowi Integration Services można w szybki sposób połączyć się z praktycznie dowolnym źródłem danych. Intuicyjny interfejs pozwoli sprawnie przeprowadzić użytkownika przez cały proces integracji. Moduł ten pozwala na określenie relacji między danymi, które nie były dotychczas powiązane. Można na przykład połączyć dane o numerach telefonów kontrahentów z bilingiem połączeń telefonicznych, aby w ten sposób sprawdzić kontakty osób pracujących w firmie. Innym przykładem może być połączenie danych pochodzących z systemu CRM z systemem kadrowo/płacowym, aby przeanalizować adekwatność zarobków handlowców z ich wynikami. Prostota integracji danych z różnych źródeł sprawia, że czas potrzebny na scalenie danych skracany jest do minimum.


Analiza danych – Elementem MS SQL Server jest moduł Analysis Services, dzięki któremu system zarządzania bazą danych staje się systemem analitycznym. Wyposażony on został w możliwość obsługi danych wielowymiarowych czyli kostek OLAP. MS SQL Server posiada wiele wbudowanych funkcji statystycznych co daje ogromne możliwości zastosowań. Dodatkowo wbudowane mechanizmy data mining pozwalają na wnioskowanie na podstawie danych historycznych. Dzięki takiemu podejściu analityk szybko przygotuje analizę zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości oraz szybko wygeneruje prognozę.

Raportowanie – Kolejnym elementem systemu jest moduł Reporting Services. Dzięki niemu wszystkie przygotowane wcześniej analizy mogą w automatyczny sposób znaleźć się w raporcie. Analityk nie będzie musiał każdorazowo przygotowywać raportu od początku, lecz zastosuje szablon. Jego wprowadzenie pozwoli na zunifikowanie wyglądu, dzięki czemu łatwo będzie można porównać kolejne wersje.

Doświadczenie – Nasza firma oferuje rozwiązania Business Intelligence zbudowane w oparciu Microsoft SQL Server 2012/2014. Zbudowane przez nas systemy integrują różne źródła danych takie jak bazy Oracle, MS SQL, bazy DBF, MS Access, arkusze MS-Excel i wiele innych. Dzięki korzystnemu dla Klientów modelowi licencjonowania już z użyciem podstawowej wersji Microsoft SQL Server Standard możliwe jest tworzenie zaawansowanych systemów BI już w cenie nie przekraczającej dziesięciu tysięcy złotych. W ramach licencji użytkownicy mogą oprócz systemu zarządzania bazą danych (Database Engine) używać również modułów integracji danych (Integration Services), analizy danych OLAP (Analisys Services) oraz raportowania (Reporting Services). Użytkownicy mają również do dyspozycji intuicyjne narzędzie do budowy hurtowni danych (Business Intelligence Development Studio).

Z naszych kompetencji skorzystała między innymi Autostrada Wielkopolska SA, dla której przygotowaliśmy rozbudowany system raportowania korzystający między innymi z danych pochodzących z systemów transakcyjnych w punktach poboru opłat, automatycznych stacji meteorologicznych, czujników natężenia ruchu na autostradzie i danych gromadzonych przez kolumny telefoniczne umieszczone na autostradzie.

Podsumowanie – Stosując MS SQL Server oraz wbudowane moduły BI można w szybki sposób przygotować gotowy raport, będący wynikiem analiz na podstawie wielowymiarowych danych. MS SQL server jest kompleksowym rozwiązaniem, zapewniającym skrócenie czasu pracy na każdym etapie tworzenia analiz. Wszystkie powtarzalne czynności integracji, analizy i raportowania mogą być zastąpione przez automat, dzięki czemu znacznie skróci się czas całego procesu. Ułatwi to podjęcie decyzji strategicznych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.