Upgreat

Backup i archiwizacja danych

Wymogi biznesowe dotyczące archiwizacji danych

Administratorzy systemów kopii zapasowych stoją przed trudnym zadaniem sprostania wymogom biznesu, dla którego każdy przestój stanowi realne straty finansowe. Konieczne jest więc dążenie do zmaksymalizowania częstotliwości wykonywania kopii bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ilości danych narażonych na utratę w przypadku wystąpienia awarii. Przedział czasu porzebny do ewentualnego odtworzenia pracy utraconej od chwili wykonania ostatniej kopii (RPO – recovery point objective) określany jest mianem WRT (work recovery time). Czas potrzebny od odtworzenia danych z ostatniej kopii bezpieczeństwa definiowany jest natomiast jako RTO (recovery time objective). Oba te parametry powinny być możliwie małe a ich suma nie może przekroczyć zdefiniowanego przez biznes MTD (maksimum tolerable downtime).

Backup danych – wymogi technologiczne

Rozwój systemów pamięci masowych i popularyzacja wirtualizacji przyczyniły się w ostatnich latach do konieczności spojrzenia na zagadnienia backupu i archiwizacji z nowej perspektywy. Najpopularniejszy dotychczas model wykonywania backupów na taśmy magnetyczne – D2T (disk to tape) ustępuje stopniowo miejsca rozwiązaniom, od których wymaga się większej wydajności, pozwalającej na kopiowanie coraz większych ilości danych w krótkich oknach backupowych. Możliwości takie dają nam rozwiązania typu D2D (disk to disk). Aby pogodzić ze sobą konieczność szybkiego backupu i dostępu do danych z jednoczesnym zagwarantowaniem ich trwałości konieczne jest natomiast implementowanie systemów łączocych dwa powyższe modele, określanych mianem D2D2T (disk to disk to tape). W rozwiązaniach takich wykonuje się szybkie i częste kopie bezpieczeństwa za pomocą mechanizmów takich jak snapshoty, snapclony, replikacje LUNów a następnie stworzone w ten sposób kopie składuje się za pomocą tradycyjnych bibliotek i napędów dyskowych na taśmy magnetyczne.

Aby ułatwić Państwu projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie nowoczesnych, wydajnych i skutecznych systemów backupu firma UpGreat oferuje swoje usługi w zakresie:

  • doboru i dostawy odpowiednich systemów pamięci masowych
  • projektowania i wdrażania sieci SAN (FC, iSCSI)
  • doboru i implementacji rozwiązań do deduplikacji danych
  • opracowywania planów backupu bazujących na mechanizmach typu snapshot, snapclone, replikacja
  • doboru i dostawy napędów i bibliotek taśmowych
  • instalacji i konfiguracji oprogramowania do backupu (m.in. HP Data Protector, Veeam, Backup Exec, CommVault)