Upgreat

Sieci WLAN

Sieci WLAN stanowią nieodzowny element infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach, dla których mobilność i wysoka dostępność usług są podstawą do osiągania celów biznesowych. Nasze instalacje bezprzewodowe można znaleźć w halach magazynowych i produkcyjnych, sieciach sklepów i biurach. Nasze doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu sieci bezprzewodowych pozwoliło nam na opracowanie kompleksowej oferty w zakresie dostawy bezpiecznych rozwiązań, opartych o sprawdzone standardy i praktyki stosowane w sieciach wifi.

Dbamy o to by nasze rozwiązania zapewniały maksimum korzyści naszym Klientom. 

Nasza oferta wdrożeń sieci WLAN zawiera następujące usługi:

  • site survey – pomiary sieci WLAN, pozwalające na określenie lokalizacji i ilości punktów dostępowych, które będą gwarantować wymaganą prędkość przy dostępie do sieci WLAN. Wykonanie pomiarów daje gwarancję pełnego pokrycia siecią wifi przy zachowaniu najwyższych prędkości transmisji dla danej technologii, zapewnia ciągłość sygnału oraz optymalizację ilości punktów dostępowych.
  • projekt i optymalizacja koncepcji – wdrażając sieci bezprzewodowe stosujemy technologie zwiększające wydajność, stabilność oraz gwarantujące pełen monitoring działania sieci. Sieci oparte o redundantne kontrolery, serwer zarządzający, narzędzia do zaawansowanej analizy usług mobilnych oraz raportowania to najczęściej spotykane scenariusze projektowe w środowiskach przedsiębiorstw. Podczas projektowania wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na wyznaczenie optymalnych lokalizacji punktów dostępowych, zapewniających odpowiedni poziom sygnału radiowego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów instalacji do minimum.
  • zapewnienie bezpieczeństwa – sieci WLAN mogą być podatne na ataki i nieetyczne zachowania użytkowników. Dla zabezpieczenia sieci nie wystarczą już tylko skomplikowane hasła i szyfrowanie WPA2. Stosowanym przez nas zabezpieczeniem jest uwierzytelnienie użytkownika w sieci z wykorzystaniem haseł .domenowych, dedykowanych serwerów RADIUS lub serwerów haseł jednorazowych. Dodatkowo można wzmocnić proces uwierzytelnienia za pomocą certyfikatów wydawanych indywidualnie dla poszczególnych urządzeń.  Niezbędnym elementem bezpiecznej sieci WLAN jest poprawnie wykonany styk z siecią korporacyjną. Ruch powinien być przepuszczony przez bramę ogniową i filtrowany z dokładnością do portów TCP tylko do tych usług, które mają być dostępne dla użytkowników mobilnych. Dodatkowym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej jest rozwiązanie WLAN IPS, które obserwując środowisko sieciowe jest w stanie wykryć i zneutralizować ataki na sieć bezprzewodową.

Audyt bezpieczeństwa po wdrożeniu sieci WLAN

Finalnym etapem wdrożenia jest wykonanie audytu bezpieczeństwa co pozwala na weryfikację stosowanych metod zabezpieczeń sieci oraz ich podatność na zagrożenia. Sprawdzamy istniejące sieci pod kątem podatności na ataki oraz wykonujemy testy penetracyjne – sprawdzamy w ten sposób działanie systemów zabezpieczeń oraz detekcji zagrożeń W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – opracowujemy plan wdrożenia polityki bezpieczeństwa, uwzględniając aktualny stan wiedzy na temat stosowanych zabezpieczeń.