UpGreat partnerem II FORUM BEZPIECZEŃSTWA IT W ADMINISTRACJI

II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

W dniach 11-13 października 2017 w hotelu Primavera Conference & Spa w Jastrzębiej Górze odbywa się II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji. Jest ogólnopolska konferencja adresowana do osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym.

Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie organizacyjne jak i techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz. Podczas spotkania omawiane będą takie tematy jak:

  • obowiązki podmiotów publicznych wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych wynikające z nowej ustawy o ochronie danych,
  • przygotowanie dokumentację ochrony danych zgodnie z wymogami RODO,
  • badanie podatności systemów informatycznych ,
  • odpowiedzialność cywilnoprawna administratorów na gruncie RODO,
  • analiza ryzyka jako podstawa do implementacji ochrony danych: metody, zakres, praktyka.

Na swoim stoisku w ramach Forum nasza firma będzie prezentować:

  • wdrożenia rozwiązań ochrony sieci w oparciu o firewalle firmy PaloAlto oraz system ochrony stacji użytkowników z użyciem oprogramowania TRAPS,
  • audyty bezpieczeństwa oraz audyty zgodności z RODO,
  • macierze NetApp jako wydajna platforma wspierająca aplikacje oraz dająca gwarancje dostępności danych,
  • nasze autorskie rozwiązanie „Plug-In backup” zbudowane w oparciu o produkty Veeam (zabezpieczenie danych w 5 minut, rozliczanie miesięczne wg ilości maszyn wirtualnych).

Uzupełnieniem naszego udziału w Forum będą 2 webinaria organizowane po zakończeniu imprezy: