Wdrożenia sieci bezprzewodowych

Sieci WLAN stanowią nieodzowny element infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwach, dla których mobilność i wysoka dostępność usług są podstawą do osiągania celów biznesowych.  Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu sieci bezprzewodowych pozwoliło nam na opracowanie kompleksowej oferty w zakresie dostawy bezpiecznych rozwiązań, opartych o sprawdzone standardy i praktyki stosowane w sieciach wifi. Praktyka poparta jest również wiedzą i certyfikatami – specjalizacjami Cisco Premier Partner – Cisco Wireless LANHP Preferred Partner – HP Networking Professional oraz dla celów audytorskich EC-Council Certified Ethical Hacker. Gwarantujemy Państwu rzetelność i wysoką jakości usług.

1. Metodyka wdrożenia.

Dbamy o to by nasze rozwiązania zapewniały maksimum satysfakcji naszym Klientom. Dlatego metodyka naszych wdrożeń zawiera następujące usługi:

  • site survey – pomiary sieci WLAN, pozwalające na określenie lokalizacji i ilości punktów dostępowych, które będą gwarantować wymaganą prędkość przy dostępie do sieci WLAN. Wykonanie pomiarów daje gwarancję pełnego pokrycia siecią wifi przy zachowaniu najwyższych prędkości transmisji dla danej technologii, zapewnia ciągłość sygnału oraz optymalizację ilości punktów dostępowych.
  • projekt i optymalizacja koncepcji – wdrażając sieci bezprzewodowe stosujemy technologie zwiększające wydajność, stabilność oraz gwarantujące pełen monitoring działania sieci. Sieci oparte o redundantne kontrolery, serwer zarządzający, narzędzia do zaawansowanej analizy usług mobilnych oraz raportowania to najczęściej spotykane scenariusze projektowe w środowiskach przedsiębiorstw.
  • zapewnienie bezpieczeństwa – sieci WLAN mogą być podatne na ataki i nieetyczne zachowania użytkowników. Dla zabezpieczenia sieci nie wystarczą już tylko skomplikowane hasła i szyfrowanie WPA2. Stosowanym przez nas zabezpieczeniem jest uwierzytelnienie użytkownika w sieci z wykorzystaniem haseł domenowych, dedykowanych serwerów RADIUS lub serwerów haseł jednorazowych. Dodatkowo można wzmocnić proces uwierzytelnienia za pomocą certyfikatów cyfrowych wydawanych indywidualnie dla poszczególnych urządzeń.  Niezbędnym elementem bezpiecznej sieci WLAN jest poprawnie wykonany styk z siecią korporacyjną. Ruch powinien być przepuszczony przez bramę ogniową i filtrowany z dokładnością do portów TCP tylko do tych usług, które mają być dostępne dla użytkowników mobilnych. Dodatkowym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej jest WLAN IPS, który nasłuchując środowisko w czasie wolnym od transmisji danych, jest w stanie wykryć i zneutralizować ataki na sieć bezprzewodową.

2. Audyty bezpieczeństwa.

Finalnym etapem wdrożenia jest wykonanie audytu bezpieczeństwa co pozwala na weryfikację stosowanych metod zabezpieczeń sieci oraz ich podatność na zagrożenia. Poddajemy istniejące sieci etycznym atakom oraz testom penetracyjnym – sprawdzamy w ten sposób działanie systemów zabezpieczeń oraz wykrywania ataków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – opracowujemy plan wdrożenia polityki bezpieczeństwa, uwzględniając aktualny stan wiedzy na temat stosowanych zabezpieczeń.

3. Referencje.

Przeprowadziliśmy wiele wdrożeń sieci bezprzewodowych w środowiskach produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych. Projekty obejmowały swoim zakresem sieci przygotowane do pracy od kilkunastu do kilkuset punktów dostępowych. Zastosowane rozwiązania pozwalają na pełne raportowanie stanu sieci bezprzewodowej, poziomu bezpieczeństwa oraz są w stanie dostarczyć użytkownikom pełen zakres usług mobilnych. Na życzenie Klientów gotowi jesteśmy przedstawić przykłady wdrożeń wraz z odpowiednimi referencjami.