Podsumowanie „Warsztatów – bezpieczeństwo systemów informatycznych”.

Na początku lipca zakończyliśmy cykl warsztatów wprowadzających naszych Klientów w zagadnienia bezpieczeństwa IT. Odbyły się cztery spotkania poświęcone następującym tematom:

  • Testom penetracyjnym (rekonesans, skanowanie, enumeracja, metasploit, łamanie haseł, analiza wifi),
  • Testom socjotechnicznymi (backdoory, dostarczanie malware’u,unikanie wykrycia przez antywirusy),
  • Testom aplikacji webowych (łamanie haseł, SQL injecting, skanowanie BurpSuite),
  • Analizie ryzyka i ochronie danych osobowych w kontekście RODO.

Łącznie, w czasie warsztatów odwiedziło nas około 40 osób. Zainteresowanych było więcej osób, jednak z uwagi na pojemność naszej salki konferencyjnej, nie wszystkich mogliśmy zarejestrować

Z naszych dotychczasowych doświadczeń zgromadzonych podczas audytów bezpieczeństwa i oraz testów systemów wynika, że stosowane w przedsiębiorstwach rozwiązania bezpieczeństwa nie przystają do szybko zmieniających się zagrożeń, a jednym z najskuteczniejszych i zarazem najbardziej zaniedbywanych zabezpieczeń systemów IT są szkolenia i ciągły proces podnoszenia kompetencji pracowników. Należy zwrócić uwagę, że szkolenia powinny mieć charakter okresowy i być zorientowane na uaktualnianie wiedzy stosownie do pojawiających się zagrożeń.

Miło mi poinformować, że nasze jesienne propozycje warsztatów dla Państwa związanych z bezpieczeństwem prezentują się bardzo ciekawie. O terminach zostaną Państwo oczywiście poinformowani. Wśród prezentowanych tematów można wymienić firewalle nowej generacji działające na warstwie aplikacji, ochrona stacji roboczych z użyciem analizy behawioralnej, zagadnienia backupu jako usługi oraz outsourcing usług związanych z bezpieczeństwem.

Korzystając z poniższych łącz można zapoznać się z materiałami z naszych warsztatów:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i zapraszamy do kontaktu.