Upgreat

Wstępny audyt systemu

Rozpoczęcie współpracy wymaga określenia bieżącego stanu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie. Należy określić jakie kluczowe procesy biznesowe są zależne od systemów IT i w jakim stopniu. Trzeba również odpowiedzieć na pytanie czy zdarzają się awarie, jaki mają wpływ na działanie firmy, czy system informatyczny umożliwia rozwój biznesu firmy. Na tym etapie zarządy i właściciele firm określają swoje oczekiwania w stosunku do IT.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie bieżącej konfiguracji elementów infrastruktury, serwerów, oprogramowania w celu określenia silnych i słabych stron posiadanych rozwiązań, oraz wykrycie i nazwanie pojedynczych punktów awarii. W wyniku naszych działań wspólnie z Klientem dysponujemy wiedzą o konfiguracji systemów.

Klient otrzymuje raport poaudytowy, który zawiera szereg usystematyzowanych informacji:

  • oczekiwania i plany w stosunku do systemów informatycznych na poziomie biznesowym,
  • kluczowe informacje o bieżącej konfiguracji rozwiązań IT,
  • w jakim stopniu infrastruktura odpowiada potrzebom i oczekiwaniom firmy,
  • jaki jest poziom bezpieczeństwa danych i jakie są możliwości w zakresie utrzymania ciągłości biznesowej.

W związku z przeprowadzonym audytem Klient otrzymuje następujące korzyści:

  • wiedzę o „stanie IT”
  • informacje o zagrożeniach i niezbędnych dalszych działaniach,
  • możliwość świadomego określenia wymagań biznesowych w zakresie ciągłości biznesowej,
  • podstawę do prowadzenia rozmów o kształcie planowanej umowy serwisowej.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo z: