Nowy rok, nowe zagrożenia – przegląd świeżych podatności

Początek roku wszyscy kojarzyć będą zapewne z zagrożeniem w postaci koronawirusa. Temat ten zdominował doniesienia medialne z ostatnich tygodni. Jest też doskonałym przykładem na to, iż w biznesie zawsze mogą się pojawić nowe zagrożenia, nieuwzględniane dotychczas w analizie ryzyka.

W świecie cyberzagrożeń dzieje się jednak równie dużo. W dniu 14 stycznia nastąpiło bowiem zapowiadane od dawna przez Microsoft zakończenie wsparcia dla systemów operacyjnych z rodziny Windows 7 i Windows Server 2008. Oznacza to, że dla jednego z popularniejszych systemów używanych wciąż niestety również na komputerach firmowych nie będą już dostarczane poprawki bezpieczeństwa związane z nowowykrywanymi podatnościami.
Dowodem na to, że problemu tego nie można bagatelizować jest znaleziona również na początku roku luka w usłudze Remote Desktop Gateway. Continue…

Uruchamianie 16 bitowych aplikacji z serwera plików Windows 2008 i 2012

Przeniesienie danych ze starszego serwera plików na nowy Windows Server 2008 lub 2012 może skutkować tym, że starsze 16 bitowe aplikacje uruchamiane z udziału sieciowego odmówią nam posłuszeństwa. Mimo, iż system, na którym próbujemy uruchomić aplikację z udziału sieciowego nie ulega zmianie pojawić się może komunikat informujący iż aplikacja lub któryś z jej komponentów nie zostały znalezione:

Can’t run 16-bit Windows program
Cannot find file X:\directory_name\file_name.exe (or one of this components)

Continue…