Uruchamianie 16 bitowych aplikacji z serwera plików Windows 2008 i 2012

Przeniesienie danych ze starszego serwera plików na nowy Windows Server 2008 lub 2012 może skutkować tym, że starsze 16 bitowe aplikacje uruchamiane z udziału sieciowego odmówią nam posłuszeństwa. Mimo, iż system, na którym próbujemy uruchomić aplikację z udziału sieciowego nie ulega zmianie pojawić się może komunikat informujący iż aplikacja lub któryś z jej komponentów nie zostały znalezione:

Can’t run 16-bit Windows program
Cannot find file X:\directory_name\file_name.exe (or one of this components)

Continue…