UpGreat i Palo Alto Networks w Mus Bar w Poznaniu

Palo Alto Networks

W czwartek, 28 czerwca br. w Mus Bar na 15 pietrze biurowca Bałtyk w Poznaniu odbędzie się spotkanie poświęcone technicznym zagadnieniom bezpieczeństwa związanym z RODO.

W miłej atmosferze śniadania biznesowego z widokiem na cały Poznań omówimy zabezpieczenia danych przed wyciekiem i kradzieżą oferowane przez Palo Alto Networks (Next generation Firewalls i TRAPS):

  • Zabezpieczanie danych osobowych,
  • Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem/kradzieżą,
  • Raportowanie o zdarzeniach związanych z kradzieżą danych.

 Informacje o agendzie spotkania znajdują się tutaj. Rejestracji prosimy dokonywać z użyciem formularza na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje na temat zgodności produktów Palo Alto Networks z wymaganiami RODO znajdują się tutaj.